Web Sayfamız güncellenmiştir.

Web sayfamız güncellenmiştir, bilgi bankası, mevzuatlar ve belge dökümanları için bizi takip edin...SELEN ONLİNEGümrük Terimleri:

Brokerage: Broker (Komisyoncu)'ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği ücret/komisyon
B.S.: Ambarda istiflenmiş
B.S.T.: İngiliz yaz saati
Bulk: Dökme yük
Bulky freight: Ağırlığı az olmasına rağmen, hacmen büyük dolayısıyla istif faktörü yüksek olan yük
ca.: Tahminen, takriben, yaklaşık,aşağı yukarı
c.a.d.(c/d) : Vesaik Mukabili. İthalat veya ihracatta, ihracatçıya vesaikin ithalatçı tarafından teslimi karşılığında ödenecek olan para. Bu şekilde yapılan ithalat veya ihracat.
c.a.g.: Mal Mukabili. Mal ithalatçıya ulaştıktan sonra İthalatçının ödeyeceği para.
Carriage: Taşıma, nakliye
Carrier : Taşıyıcı, nakliyeci
c.o.d.: Teslimde ödemeli
c.c.: Masraflar alıcı tarafından ödenecektir.
Certificate of origin : Menşe şahadetnamesi
Cfr: Malın bedeli ve taşıma ücreti
Ci : Malın bedeli ve sigorta
Charge : Masraf, ücret, harç
Chargeable weight: Ücrete tabi ağırlık
Cif: Malın bedeli, sigorta ve navlun
Cif+c.: Malın bedeli, sigorta, navlun ve komisyon dahil
Cifci : Malın bedeli, sigorta, navlun komisyon ve banka giderleri dahil
Cif landed : Malın bedeli, sigorta navlun ve boşaltma masrafları dahil.
c.k.d.: Taşınmak için tümüyle sökülüp kurulabilen
Claims: Şikayetler, zarar ve ziyan talepleri
Classification rates : Mal çeşidine göre taşıma ücretini sınıflandırma tablosu
C/o : Vasıtasıyla, eliyle
Collecting fee : Varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
Commodity rates : Belirli bir mal ya da mal grubunun belirli bir yer ya da bölgede nakliyesinde uygulanan ücret tablosu
Conditions of contract : Sözleşme koşulları
Consignee : Kendisine mal gönderilen (alıcı)
Consignment : Gönderilen malın miktarı, mal gönderme, sevkiyat, sevk
Consignor (Sender) : Mal gönderen
Consolidator : IATA'ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş yabancı ülkedeki ihraç limanında bulunan konsolosu tarafından onaylanan fatura
Consular invoice : Tasdikli fatura, konsolosluk faturası. Malları ithal eden ülkenin
c.o.s : Sevkiyat karşılığında peşin ödeme
c.p.d. : Harçları kiralayan öder
c.t. : Düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında navkun ve diğer konularda yaptıkları anlaşmanın koşulları
Customs broker : Gümrük komisyoncusu
Customs declaration : Gümrük beyannamesi
d/a : Akseptans açılması karşılığında vesaikin yollanması
d.d. : Tehlike yaratabilecek malların istif edildiği güverte
Dead freight : Pişmanlık navlunu. Kiracılar tarafından yüklenmek üzere mutabık kalındığı halde bilfiil yüklenmeyen yük için ödenen navlun
Delivering carrier : Varış limanına gelen malları alıcılarına ulaştıran nakliyeci.
Delivery service : Teslimat servisi
Demurrage : Geminin yüklenmesş ya da boşaltılması için tanınan sürenin aşılması ve bunun için ödenen tazminat
Dep. : Hareket/gidiş/kalkış saati(seyir planına göre).
Dispatch money : Gemini yükleme veya boşaltmayı süresinden önce yapması durumunda ödenen ek ücret
d.l.c.(d.w.c.) : Geminin yük alma kapasitesi, geminin yük taşıma kapasitesi. Bu kapasitede birim ağırlık 1016,047 kg.lık tondur.
d.l.o.: Yalnız yüklemede ödenen dispeç parası/ücreti.
d/p.: Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin gönderilmesi
E&OE: Hata ve unutma müstesnadır.
e.t.a.: Geminin tahmini varış zamanı.
e.t.c.: Muhtemel iş bitirme süresi
e.t.s.: Tahmini kalkış zamanı
ex ship: Gemiden teslim
f.a.c.: Yükleme/Boşaltma geminin tüm imkanları kullanılarak elden geldiğince süratli yapılmalıdır.
f.a.s.: Gemi bordasında teslim fiyatı Yükleme limanında malın satıcı tarafından her türlü masraf ve rizikoları kendisine ait olmak kaydıyla yüklenmek üzere gemi bordasında teslim fiyatı
f.c.r.: Nakliye komisyoncusunun tesellüm belgesi

1| 2