Web Sayfamız güncellenmiştir.

Web sayfamız güncellenmiştir, bilgi bankası, mevzuatlar ve belge dökümanları için bizi takip edin...SELEN ONLİNETekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinde Kota, Tarife Kontenjanı, Gözetim ve Kayda Alma Tebliğleri

 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Pamuk İpliği Tarife
  Kontenjanı, Tebliğ No 2008/4, 15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmi Gazete)

 • Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait
  Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No 2011/1, 24/12/2010
  tarihli ve 27795 sayılı Resmi Gazete)


 • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tekstil ve Konfeksiyon
  Ürünlerinde Kayda Alma Uygulaması, Tebliğ No 2010/1, 31/12/2009
  tarihli ve 27449 (2. mükerrer) sayılı Resmi Gazete)Kategori Tanımları Aşağıdaki Yönetmeliklerde Yer Almaktadır
 • Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9/6/2007 tarihli ve 26547 sayılı Resmi Gazete)


 • İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli
  Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri
  Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9/6/2007 tarihli
  ve 26547 sayılı Resmi Gazete)Kategori Tanımları Değişikliği
 • Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair
  Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31/12/2008 tarihli ve
  27097 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete)


 • İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli
  Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri
  Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24/12/2010
  tarihlive 27795 sayılı Resmi Gazete)