Web Sayfamız güncellenmiştir.

Web sayfamız güncellenmiştir, bilgi bankası, mevzuatlar ve belge dökümanları için bizi takip edin...SELEN ONLİNEGEREKLİ BELGELER

  • Vergi Dairesi'nden Mükellefiyet Yazısı (aslı gerekir ve her sene yenilenir)
  • Mali Müşavirinizin Vergi Dairesi'nden Mükellefiyet Yazısı
  • Vekaletname (noter onayı gerekir ve bir örneği tarafınıza iletilecektir)
  • Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluşu gösteren, noter onayı gerekir)
  • Ticaret Sicil Gazetesi (değişiklikleri gösteren, noter onayı gerekir)
  • Faaliyet Belgesi veya Oda Sicil Kaydı (aslı gerekir)
  • İmza sirküleri (noter onayı gerekir)